Založ si blog

Malokarpatský génius lineárneho myslenia a koronavírus

V posledných dňoch vidíme a počujeme denne najrozličnejšie vyjadrenia, vresky, výkriky a vyhrážky týkajúce sa toho, kto, čo a ako konal, nekonal, rozhodol, urobil, nariadil, zariadil či zakázal počas terajšej kritickej situácie s koronavírusom.
Jedným príznačným prípadom tejto hystérie je aj otázka testov – najmä tzv. rýchlotestov (R -„nespoľahlivých“) a genetickych (G – „spoľahlivých“) testov.

Prakticky všetci, ktorí sa k tejto téme zúrivo a hlasito vyjadrovali, hovorili iba zjednodušenú pravdu alebo priamo zavádzali, skreslovali či klamali. Ďalší, ktorí chápali a poznali aj úplnú komplexnejšiu pravdu, v tomto vresku a hystérii mlčali alebo aspoň nedostali slovo a priestor – a nebolo ich teda počuť.

Pokúsim sa to teraz vysvetliť zrozumiteľne a jasne, a takto sa aspoň priblížiť takej miere jasnosti a zrozumiteľnosti, ako to urobili o celej koronatéme tu (1) : https://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-the-hammer-and-the-dance-be9337092b56 ,
prípadne tu (2 – skrátený slovenský preklad – veľká vďaka zaň) https://www.aktuality.sk/clanok/775741/koronavirus-covid19-analyza-tomas-puyeo/..

Rýchly test (R-test) meria zo séra – resp. kvapky krvi (spravidla z prsta) hladinu špecifických protilátok na koronavírus. Tieto protilátky sa u človeka začínajú vytvárať po niekoľkých dňoch po tom, ako do jeho organizmu prenikol koronavírus a imunitný systém človeka začal proti vírusu bojovať (tým, že začal vytvárať práve tieto protilátky, ktoré dokážu vírus v tele likvidovať). Je to presne rovnaká reakcia (tvorba protilátok), aká sa dá vyvolať nielen živými (a teda nebezpečnými) vírusmi či baktériami, ale napríklad aj vakcináciou. Ale keďže momentálne nie je nikde vo svete dostupná vakcína proti koronavírusu, potom v tomto prípade sa takéto protilátky pri pozitívnych (potvrdených) R-testoch môžu vyskytnúť len v troch prípadoch:

1. človek je akútne chorý, infikovaný a infekčný – teda môže nakaziť ďalších ľudí
2. človek je zdravý po tom, ako bol chorý na vírus, jeho choroba bola potvrdená pozitívnym G-testom a následne bol vyliečený (jeho vyliečenie bolo potvrdené negatívnym G-testom)
3. človek je zdravý, ale prekonal nákazu resp. kontakt s vírusom bez toho, aby nákaza bola potvrdená G-testom.

V prvom prípade (1) je potrebné človeka izolovať, vykonať G-test a ak je pozitívny, postupovať ako pri každom potvrdenom aktívnom prípade.

V prípade 2 ide o ideálnu cieľovú situáciu, lebo takýto človek je proti nákaze koronavírusu imúnny a aspoň po nejakú dobu (rádovo mesiace ) sa ani v prípade ďalšieho kontaktu s vírusom nenakazí (resp. iba v minimálnom počet prípadov a s minimálnymi následkami – rovnako, ako keby dostal vakcínu proti tomuto vírusu). Inak povedané, ak by sme mali aspoň 70-80 % takýchto ľudí v populácii, išlo by o tzv. kolektívnu („stádovú“) imunitu, čo je spravidla stav, aký sa pri iných infekčných chorobách (osýpky, kiahne, TBC, sezónna chripka, mumps a pod.) dosahuje po systematickej dlhoročnej celoplošnej vakcinácii obyvateľstva.

Prípad 3 je asi najzaujímavejší a asi najoptimistickejší. Môže najpravdepodobnejšie znamenať, že dotyčný človek ma výbornú imunitu (a optimálny vek do 9 rokov alebo skvelú zdravotnú/imunitnú kondíciu, …) a hoci sa stretol s vírusom, bez problémov a príznakov či ťažkosťí si s ním poradil. Je možné, že pritom po nejakú dobu bol sám infekčný, ale keďže nemal príznaky – kašeľ, sopeľ, tak bol pravdepodobne menej infekčný (nebezpečný pre ostatných) ako infikovaní ľudia s týmito príznakmi.

Ďaľšia možná hypotetická príčina, kedy by mohol nastať prípad 3, je tá, že človek sa stretne s OSLABENÝM či mŕtvym vírusom, napríklad preto, že si umyl ruky mydlom alebo dezinfekciou, vyžehlil/dezinfikoval si rúšku, kde bol vírus (vírus sa „zabil“ alebo silno poškodil) alebo ten vírus bol už dlhšiu dobu na suchu či teple či slnečnom svetle (a nikto sa ho za ten čas nedotkol). Znamená to, že sa človek ani nenakazil (nestal sa nákazlivý pre iných). Takýto mŕtvy či silno oslabený (polomŕtvy) vírus funguje prakticky rovnako ako klasická vakcína. Mnohé vakcíny sú resp. v minulosti boli vytvorené ako mŕtve resp. nefunkčné či silno oslabené vírusy. Dnes sa však vakcíny spravidla vyrábajú bezpečnejšie z nejakej časti vírusu (ako sú napríklad jeho obalové či povrchové proteíny), ktoré po vakcinácii (injekcii) spustia u človeka rovnakú reakciu (tvorbu protilátok), ako keby to bol kompletný reálny živý vírus.
Takýto prípad (3) potom pravdepodobne môže predstavovať rovnaký pozitívny efekt ako v prípade 2 – a to bez infekcie a šírenia nákazy na iných. Znamenalo by to prebiehajúcu pomalú nenápadnú ale vytrvalú imunizáciu (pseudovakcináciu) takýchto ľudí.

 

A teraz naspäť k testom.

V prípade G-testov je pri pozitívnom výsledku (potvrdení koronavírusu) potrebná okamžitá izolácia, karanténa a liečba nakazeného spolu so sprievodnými aktivitami – hľadaním kontaktov, atď. Teda to, čo sa aj aktuálne deje.
Negatívny výsledok G-testu znamená, že MOMENTÁLNE dotyčný nie je infikovaný vírusom, ale v budúcnosti (napríklad o pár dní) môže byť. Negatívny G-test samotný NEPOTVRDZUJE, že dotyčný je imúnny voči vírusu. Nehovorí nič o imunite (protilátkach) voči vírusu.

V prípade R-testov SAMOTNÝ pozitívny výsledok (výskyt protilátok) nehovorí (takmer) nič o tom, či MOMENTÁLNE dotyčný človek je alebo nie je chorý (aktívne infikovaný).
Pozitívny R-test hovorí, že dotyčný BOL v poslednom období (dňoch, týždňoch, mesiacoch) napadnutý (bol v kontakte s) vírusom.

Čo z toho vyplýva pre použiteľnosť, dôležitosť či zbytočnosť týchto dvoch testov? A to počas celého životného cyklu epidémie? Ťažká otázka?
Ani nie, pokiaľ vaše uvažovanie nie je ČISTO LINEÁRNE a statické.

 

Podľa mňa to znamená nasledovné:

G-testy používať čo najviac v prípadoch, keď je dôvodné silné podozrenie, že dotyčný má AKTÍVNY vírus, je momentálne infikovaný – teda ak má príznaky, bol v kontakte s iným potvrdeným infikovaným, cestovateľská anamnéza a pod. V tom sú teda zahrnutí aj lekári, záchranári a ďalší personál, ktorý sa z pracovných dôvodov vedome (pravdepodobne) stretáva s infikovanými.

R-testy používať v SÚČASNOSTI v prípadoch, keď je pravdepodobné, že dotyčný sa už mohol stretnúť s vírusom, ale zjavne nemá žiadne príznaky ani iné symptómy (anamnnéza, kontakty). Napríklad u lekárov, zdravotníkov a podobných ľudí v prvej línii. Ak by sa u takýchto potvrdila dostatočná hladina protilátok – a zároveň by sa následne G-testom vylúčila aktuálna infekcia (choroba – prítomnosť živých vírusov), potom takíto jedinci s takto potvrdenou imunitou by asi mohli byť dôvodne považovaní za pravdepodobne či podmienene imúnnych. rovnako ako keby boli očkovaní / imunizovaní vakcínou. Takisto psychologicky by to bol prínos, pretože takíto jednotlivci sa môžu subjektívne aj objektívne citiť bezpečnejší a relatívne imúnni v porovnaní s tými, ktorí takúto testom potvrdenú imunitu (protilátky) nemajú. .
R-testy tiež možno prípadne použiť pri každom vyliečenom po prekonaní infekcie a potvrdení negatívneho G-testu. Tým teda potvrdiť imunizáciu tohto jednotlivca.
Taktiež je možné použiť R-testy na konci 14-dňovej preventívnej karantény, kde v prípade negatívneho výsledku by to zrejme znamenalo, že dotyčný nie je a ani nebol infikovaný. Známe a odporúčané je použitie R-testov ako diferenciálna diagnostika pri odlíšení od iného podobného ochorenia s rovnakými príznakmi, ako je napríklad bežná sezónna chrípka s horúčkami, kašľom a bolesťami.

Prípadne by tiež R-testy mohli námatkovo (štatisticky) overiť prítomnosť protilátok v niektorých rizikových či inak dôležitých skupinách a i v bežnej populácii, minimálne pre potreby upresnenia parametrov pre matematické / epidemiologické modely a predikcie vývoja epidémie a jej celkový dlhodobý manažment. V budúcnosti – v ďalších fázach epidémie – možno použiť tieto R-testy pre masové otestovanie populácie pred prípadnou vakcináciou (ak resp. keď bude dostupná).

Čo z toho – podľa mňa vyplýva – diagnostický záver:

Dg:
Je veľmi dôležité mať k dispozícii a používať inteligentne OBIDVA druhy testov – vo vhodnej kombinácii a čase.
Opakované tvrdenia, že R-testy sú zbytočné a ich nákup bol či je plýtvaním, umožňujú dôvodne diagnostikovať nositeľov týchto názorov a ich širenie (názorov)
ako vedomé šírenie infekcie a ohrozovanie zdravia a životov obyvateľov. Nositeľov a šíriteľov týchto názorov treba – podľa môjho názoru – v súlade s platnou výnimočnou situáciou, zákonmi a karanténnymi opatreniami izolovať a držať v karanténe rovnako ako samotných nositeľov a širiteľov koronavírusu.

Náš aktuálny predseda – tento MALOKARPATSKÝ GÉNIUS lineárneho myslenia, to zjavne nedokáže pochopiť, ale verím, že niektorí členovia krízového štábu – ako Peter Škodný a prof. Krčméry, prípadne ďalší profesionáli (lekári, epidemiológovia) a odborníci v jeho blízkosti – tomu určite rozumejú a dokážu ešte korigovať a eliminovať hysterické či nezodpovedné rozhodnutia a verejné vyhlásenia. Ale ak nie, potom nám buď Boh milosrdný.

——-

Update 1:

Dnes,  28.3.20120 bola v britskych novinach The Telegraph zverejnená zásadná informácia o nových domácich R-testoch vyrábaných masovo v UK, ktoré sú a budú použité takým spôsobom, ako je to uvedené v tomto mojom príspevku vyššie. Ide o veľmi rýchly a veľmi presný test vyrábaný ako tzv. domáci kit (na spôsob tehotenského testu – napríklad), dokáže si ho urobiť každý aj sám, výsledok je do pár minút. Britské úrady a zdravotníctvo (NHS)  ho chce masovo začať používať v najbližích dňoch – budúci týždeň. Uvažuje sa vyrábať a používať stotisíc takýchto testov DENNE. Samotná britská vláda si objednala a už zakúpila 3,5 milióna takýchto testov.

https://www.telegraph.co.uk/news/2020/03/28/coronavirus-covid-19-home-antibody-test-kits/

 

Podobné správy o nových masovo nasadzovaných R-testoch prichádzajú aj z USA , Nemecka, Rakúska, predtým z Južnej Korey, Činy a ďalších krajín.

—–

Update 2:  1.4.2020

Podľa dnešných informácií idú v Čechách v najbližších dňoch spustiť testovanie obyvateľov R-testami – a to cielene v určitej lokalite, ale aj štatisticky reprezentatívnym výberom v Prahe. Pôjde o niekoľko tisíc testov – vid https://www.lidovky.cz/domov/prymula-chysta-plosny-test-na-koronavirus-u-vzorku-populace-pouziji-se-rychlotesty.

Testování reprezentativního vzorku populace na koronavirus se bude týkat 5000 obyvatel Prahy. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula to ve středu řekl České televizi (ČT). Chce tak zjistit promořenost, tedy podíl nakažených mezi obyvateli Česka.

Rychlotesty, které zjišťují hladinu protilátek v těle po nákaze koronavirem, podle něj budou využity v okolí Litovle na Olomoucku. „Chtěli bychom je použít také pro pracovníky v sociálních službách. Máme v plánu je v pravidelných turnusech používat, abychom byli schopni otestovat tyto pracovníky,“ poznamenal ministr.

OČKOVANCI A PREKONANCI

20.11.2021

Je to jasné. Treba nám rozšíriť slovnú zásobu. Slovník slovenského jazyka. Počas pandémie Covidu sa v tzv. úradnej reči dnes už veľmi často objavuje slovné spojenie označujúce človeka, ktorý je zaočkovaný (proti COVIDu) a potom ďalšiu veľkú skupinu jedincov, ktorí chorobu (COVID) prekonali. Viacslovné formulácie označujúce takýchto jednotlivcov sú dosť [...]

Matovič – inficovaný, zmyslov zbavený

17.04.2021

Znova som raz zhrešil. Porušil som svoju vlastnú prísahu. A zasa som raz sledoval tlačovú besedu nášho spasiteľa. Deväťbolestného Jegora Pomätenoviča ONaNO-a, patróna Slovenska. Nechcem teraz rozoberať obsah a formu jeho vyhlásení ani to, prečo zasa tak vystrájal. Mňa zaujal najmä jeho aktuálny zdravotný stav. Chudáčik. Mal oči plné sĺz a ústa plné nenávisti a [...]

Odpúšťam vám. Ale draho to zaplatíte.

28.03.2021

„Odpúšťam vám. Ale draho to zaplatíte!“ Povedal svojho času Vasiľ Biľak – blahej pamäti. Bolo to po tzv. normalizácii, krátko po tom, ako zdravé jadro komunistickej strany porazilo oportunistov a revizionistov. „Odpúšťame vám, súdruhovia. Odpúšťame, ale nezabúdame.“ A ešte dávno – takmer 300 rokov – pred Vasiľom tieto slová [...]

Mi-8, ukrajinský vrtuľník, vojna na Ukrajine, bojová operácia, Kyjev, vojaci,

Moskva sa nepoteší: Zhabané ruské aktíva zaplatia zbrane a rekonštrukciu Ukrajiny, Slovensko súhlasilo

21.05.2024 15:05

Na zbrane by malo poputovať až deväťdesiat percent výnosov zo zmrazených ruských aktív.

lietadlo, Boeing 777

Smrť na palube Boeingu: lietadlo sa dostalo do silných turbulencií, viezlo takmer 240 ľudí

21.05.2024 14:10

V oblasti búrok v juhovýchodnej Ázii sa však dostalo do silných turbulencií a muselo núdzovo pristáť na medzinárodnom letisku Suvarnabhumi v Bangkoku.

Michal Šimečka

Šimečka: Atentát na Fica nie je bianko šek na okresávanie slobody médií alebo občianskej spoločnosti

21.05.2024 14:01

Opozičné hnutie Progresívne Slovensko ocenilo jednomyseľné prijatie uznesenia o odsúdení útoku na premiéra Fica v parlamente.

autobus košice

Autobus na košickej stanici zrazil chodkyňu a vliekol ju 200 metrov

21.05.2024 14:00

V čase dopravnej nehody sa v autobuse nachádzal len vodič. Jeho dychová skúška bola negatívna.

johanpp

Všetci nemôžu byť filozofmi, ale každý by mal vo vlastnom záujme aspoň desať minút denne rozmýšľať.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 60
Celková čítanosť: 415159x
Priemerná čítanosť článkov: 6919x

Autor blogu

Kategórie